U bent hier

Actuele situatie in een oogopslag

Van een groot aantal meetstations langs de Rijn en de grootste zijrivieren is de actuele afvoersituatie uitgebeeld. Het peilverloop is verdeeld over 10 stappen; van extreem laag tot extreem hoog. De meest extreme standen komen maar eens in de 10 jaar of nog minder vaak voor, de gemiddelde standen het vaakst. De groene kleuren duiden op een gemiddelde waterstand, de gele en rode op een relatief lage waterstand en de blauwe en paarse op een relatief hoge stand. NB. Voor de Maas zijn gegevens uit België en Frankrijk nu nog niet beschikbaar.