U bent hier

donderdag 24 december 2015

Droogte en lage rivierafvoeren

De droogte in het stroomgebied van de Rijn houdt de komende week nog aan. Er is al maandenlang veel minder neerslag gevallen dan normaal in Zuid Duitsland en het Alpengebied. Een groot hogedrukgebied boven Midden en Zuid Europa houdt neerslaggebieden op afstand.

Alleen eind november en begin december wisten enkele regengebieden tot dit deel van het stroomgebied door te dringen en waren er korte intermezzo‘s met wat meer neerslag en meer water in de rivier. Er viel toen ook wat sneeuw, maar die is vanwege de extreme warmte van de laatste weken tot op een hoogte van ca 2000 m al weer gesmolten. De Middengebergten in Duitsland en Frankrijk zijn dan ook geheel sneeuwvrij.

Het jaarverloop van de afvoer van Worms langs de Bovenrijn laat goed zien hoe extreem de droogte in Zuid Duitsland is. Al sinds begin juli is de afvoer maar weinig hoger dan de laagste waarden die ooit opgetreden zijn. Eind november was er een kote opleving, maar die is al weer bijna uitgewerkt. De komende week komt in het neerslagpatroon en de waterstanden in de Rijn geen verandering. Regengebieden passeren noordelijker, over noord- en noordwest Europa.

Verwachting Rijn

De waterstand in de Rijn bedraagt bij Lobith nu ca 8,5 m en is voor de tijd van het jaar dan ook zeer laag; meer dan 2 m onder de normale stand voor deze tijd van het jaar. Als we naar de afvoer in de Rijn kijken (1500 m3/s bij Lobith) dan valt de lage waarde nog wel mee. Deze afvoer komt eind december zo eens in de 4 tot 5 jaar voor. De lage standen zijn dan ook niet een gevaolg van weinig water, maar vooral een gevolg van de bodemdaling van de rivier (met ca 2 cm/jr). Zo lijkt het of de rivier steeds minder water transporteert, maar dat is dus niet het geval. 

Verwachting Maas

De Ardennen krijgen soms nog wel een veegje mee van een neerslaggebied en de afvoer in de Maas is met ca 300 m3/s daarom maar iets te laag voor de tijd van het jaar. Normaal zou het nu ca 400 m3/s zijn. De komende week komt hierin weinig verandering. Er passeren nog enkele neerslaggebieden en die zorgen steeds voor voldoende aanvoer om de huidige afvoer in stand te houden. Hogere afvoeren worden niet verwacht.

Op wat langere termijn lijkt het droge weer ook nog aan te houden. Wel neemt de kans op kouder weer toe. Vanaf 1 januari lijkt koude lucht via Finland en West Rusland tot Midden Europa door te dringen. Neerslag wordt dan niet verwacht, het wordt alleen flink kouder.