U bent hier

Droogte houdt aan, verder dalende afvoeren, lager dan in 2018

Het hogedrukgebied blijft oppermachtig. Het verschuift komende week naar Scandinavië en zorgt daarmee ook voor langdurig hoge temperaturen. Regen wordt in de stroomgebieden de komende week niet verwacht, waardoor de rivierafvoeren blijven dalen. De kans is groot dat de afvoer zakt tot onder die van 2018. 

Door wat technische problemen is het bericht een dag later en korter dan u gewend bent. 

Hogedrukgebied bepaalt het weer; geen neerslag in zicht

Het weerpatroon is al weken vrijwel hetzelfde met een krachtig hogedrukgebied dat vanaf de Azoren steeds weer nieuwe uitlopers heeft naar Noordwest Europa. Een enkele keer, op de overgangsdag van de ene uitloper naar de volgende kunnen er wat buien ontstaan of passeert een zwakke neerslagzone. Noord Nederland profiteert daar nog het meeste van en daar viel in juli nog ongeveer de helft van de normale hoeveelheid regen. In het zuiden bleef het bij een kwart of minder. 

De stroomgebieden moeten het hebben van buien en afgelopen week vielen die ook op donderdag en vrijdag, maar er viel hoogstens genoeg om de Rijn een dag of twee op hetzelfde niveau te houden.

Komende week verandert er wel iets in de ligging van het hogedrukgebied en heel misschien is dat ook de aanzet naar een weersomslag, maar de kans is nog klein en we moeten er nog wel meer dan een week op wachten. Het hogedrukgebied verschuift deze week namelijk naar Scandinavië en vormt daar een aparte kern. Vorige keren kwamen de hogedrukgebieden niet zo noordelijk te liggen en misschien dat dit nu de weg opent voor lagedrukgebieden om op termijn Midden Europa te bereiken.

Maar eerst zorgt he hogedrukgebied voor minstens een week wind uit het oosten en langdurig warm weer. Samen met veel zon zorgt dat voor veel verdamping, waardoor ook het neerslagtekort sterk toe zal nemen. In de stroomgebieden blijft het de hele week droog. Het hogedrukgebied houdt de buien ook daar op grote afstand. Pas na het weekend, vanaf maandag 15/8 zou de buiigheid in de Alpen toe kunnen nemen en in de dagen daarna mogelijk ook verder naar het noorden toe. 

Al enige tijd verwachten de weermodellen een verandering in het weerpatroon vanaf midden augustus. Het is nu echter nog de vraag of die er komt. De ene run van het model geeft namelijk wel een duidelijk neerslagsignaal, meestal het eerst in de Alpen, maar de volgende run is dan ineens weer veel droger. In de loop van de week zal dit duidelijker worden. Maar als het vanaf 15/8 natter wordt, dan merken we dat in de Rijn bij Lobith pas van 20 of 21/8. En voor de Maas is het nog de vraag of de buiigheid het stroomgebied wel bereikt.

Rijn daalt tot onder 6,6 m (750 m3/s), later tot onder 6,4 m (700 m3/s)

De Rijn is de afgelopen week vooral gedaald van ca 6,9 m bij Lobith aan het begin van de vorige week naar 6,75 m op dit moment. De afvoer daalde van ca 850 naar 780 m3/s. Buien die op maandag in een deel van het stroomgebied waren gevallen zorgden voor een heel kleine opleving; de daling werd er twee dagen door vertraagd. Ook donderdag en vrijdag vielen er buien, eerst in het stroomgebied van de Moezel, later vooral in de Alpen.

Het water uit de Moezel komt nu aan en zorgt ervoor dat de daling een dagje stokt. Het water uit de Alpen komt rond 10/8 aan en vertraagt dan de daling met een paar dagen. Regen wordt deze week niet verwacht, dus meer van deze korte oplevingen zijn niet in zicht. 

Ik verwacht dat de stand langzaam verder daalt naar ca 6,65 m (740 m3/s) op woensdag 10/8 om daar een paar dagen rond te schommelen. Vanaf  de 13e gaat de daling verder en op de 14e wordt dan de 6,6 m (710 m3/s) onderschreden. De afvoer is dan lager dan in 2018, de stand echter nog niet. Dit is omdat RWS afgelopen jaar de relatie tussen waterstand en afvoer heeft gewijzigd. 

Na de 14e zet de daling nog door en op 17/8 verwacht ik dat de 7,55 wordt bereikt bij 680 m3/s. De kans is groot dat dan rond  18 of 19/8 ook de 6,5 m wordt bereikt, bij een afvoer van ca 660 m3/s. Daarmee zou de stand onder die van 2018 kunnen zakken. Maar mochten er inderdaad buien gaan vallen in de Alpen vanaf de 15e, dan wordt die stand misschien net niet bereikt.

Als het droog blijft dan kan de stand nog verder zakken naar mogelijk onder 6,4 m in de laatste week van augustus. De allerlaagste afvoer ooit, 620 m3/s uit 1947, bereken we voorlopig nog niet, maar we komen er dichtbij in de buurt. 


Maasafvoer blijft ca 25 m3/s

In het stroomgebied van de Maas viel slechts een klein beetje regen in de afgelopen week en dit had geen invloed op de afvoer bij Maastricht. Deze schommelt al de hele week rond 25 m3/s en voorlopig verandert dat niet.

De komende week blijft het namelijk ook droog in het stroomgebied. Mogelijk dat de afvoer vanwege de hitte en de verdamping nog wat verder daalt. De toevoer naar de kanalen die vanuit de Maas worden gevoed komt daardoor nog meer onder druk te staan. 

Misschien dat er na 16 of 17/8 regen gaat vallen, maar voorlopig lijkt de kans daarop klein.