U bent hier

Droogte keert terug, voorlopig dalende waterstanden

Vorige week zag het er nog naar uit dat het rond dit weekend nog nat zou blijven in het stroomgebied, maar het weerpatroon boven West-Europa pakte uiteindelijk toch anders uit en de verwachting is nu dat het de komende week droog blijft. De Maas merkt dat meteen en daalt de hele week. In de Rijn is nog wat water onderweg, maar vanaf de tweede helft van de week zet daar ook een langere daling in. In het waterbericht leest u de details.

Deze week ontbreekt nogmaals de rubriek Water Inzicht.

water van de week

Eerste deel van de week droog, later kans op enkele buien

De periode met wisselvallig juni-weer duurde korter dan vorige week nog leek. In het begin van de afgelopen week waren er nog flinke buien in Nederland. In het stroomgebied van de Rijn viel voor in het zuiden flink wat regen en ook de Maas kreeg op de meeste dagen wat buien te verwerken. Na 9 juni werd het weer vrijwel droog in de stroomgebieden en de aanvoer naar de Rijn en de Maas is sindsdien weer gaan dalen. 

Het droge weer is het gevolg van een hogedrukgebied dat vanaf de Azoren tot Midden Europa loopt en regengebieden gaan daar met een grote boog aan de noordzijde omheen.  Dit hogedrukgebied trekt weg, maar wordt al snel opgevolgd door een nieuw exemplaar dat de komende dagen boven de Britse eilanden ontstaat en daarna naar Midden Europa trekt.

Dit nieuwe hogedrukgebied trekt zo snel weg omdat een lagedrukgebied vanaf de Oceaan het noorden van Europa trekt. De regenzones die erbij horen blijven voorlopig buiten het bereik van de stroomgebieden. Vanaf 19 of 20 juni zou het enkele buien misschien wel kunnen lukken om tot het continent door te dringen. Het zijn buien die zeer warme lucht gaan verdrijven die dan waarschijnlijk tot onze omgeving is doorgedrongen. Het blijft nog even afwachten hoe dat precies verloopt.

In het begin van de volgende week steekt er waarschijnlijk een meer westelijke stroming op, maar regenzones blijven ook dan grotendeels buiten  het stroomgebied. De kans is groot dat de buiigheid boven de Alpen dan wel toe gaat nemen, maar boven Duitsland en het stroomgebied van de Maas blijft het ook dan nog droog. Voor Rijn en Maas betekent dat dat ze voorlopig gaan dalen.

Rijn nog even stabiel, daarna dalend naar ruim onder de 8 m

De afgelopen weke is de Rijn ca 50 gestegen tot 8,3 m +NAP. De afvoer ging omhoog van 1250 naar iets boven de 1500 m3/s. Vanuit Zuid Duitsland is nog wat extra water onderweg, maar zijrivieren in Midden Duitsland zijn al weer aan het dalen en samen zorgt dat ervoor dat de stand bij Lobith nog tot en met maandag stabiel is en daarna langzaam gaat dalen.

Dagelijks gaat er zo'n 5 tot 10 cm van de stand af. Op 16 juni wordt de 8 m dan weer onderschreden, wat overeenkomt met een afvoer van ca 1.350 m3/s. De daling zet zich daarna met ongeveer dezelfde snelheid voort en over een week op 19/6 wordt de 7,8 m onderschreden en rond de 23e de 7,6. De afvoer is dan tot ca 1150 m3/s gedaald. Voor de tijd van het jaar zou dat zeer laag zijn, want rond eind juni bedraagt de afvoer gemiddeld genomen ongeveer 2.250 m3/s. 

Mochten bij het verdrijven van de warmte rond 19 juni toch flinke buien ontstaan, dan zou dat vanaf de 21e de stand al weer iets op kunnen tillen. Ook is het mogelijk dat er na de 19e meer buien in de Alpen en Zuid Duitsland gaan vallen die dan vanaf de 23e de stand bij Lobith weer kunnen laten stijgen. De kans daarop is voorlopig echter vrij klein en voorlopig ziet het er naar uit dat de afvoer ook in de laatste week van juni nog verder kan dalen.

Inmiddels is de sneeuw in de Alpen ook al grotendeels gesmolten. Een groot deel van dit water is nu opgeslagen in de grote meren maar omdat het voorjaar in Zwitserland droog is verlopen, is de stand van de meren aan de lage kant. Dit is mede de verklaring voor de lage afvoer van de Rijn op dit moment. De Rijn zal de komende maanden dus meer dan in andere jaren afhankelijk zijn van de regen die in het stroomgebied gaat vallen. 

Maas daalt weer naar onder de 75 m3/s

De buiigheid van afgelopen week bracht ook voor de Maas wat extra water en de afvoer bij Maastricht steeg een paar dagen tot boven de 100 m3/s. Inmiddels is het al weer een dag of 4 droog en is de afvoer weer onder de 100 m3/s gezakt. De komende weke blijft het zo goed als door en de afvoer blijft daarom de hele week dalen.

In de loop van de week wordt de 75 m3/s weer onderschreden en rond het volgend weekend zal de afvoer nabij 65 m3/s uitkomen.  Omdat het waarschijnlijk ook na het volgend weekend nog enige tijd droog blijft is de kans groot dat ook de 50 m3/s bereikt wordt in de loop van die week.  Of  r zouden komende zondag of maandag zware buien moeten gaan vallen als de warmte verdreven wordt, maar de kans daarop lijkt voorlopig klein.