U bent hier

Geen verandering op komst, blijvend droog en zeer lage waterstanden

Een lagedrukgebied zorgde afgelopen dagen in Nederland en in de stroomgebieden van Rijn en Maas voor wat regen. Veel was het niet en het extra water zorgt er hoogstens voor dat de afvoeren een paar dagen niet verder dalen. De komende week verandert er weinig, het hogedrukgebied verstevigt zijn greep zelfs nog wat op het weer en de droogte houdt aan. Alleen in de Alpen vallen buien en daar profiteert de Rijn een beetje van. In het waterbericht leest u de details voor de komende twee weken.

In de vakantieweken ontbreekt de rubriek water inzicht en is er alleen de verwachting voor de waterstanden van Rijn en Maas.

water van de week

Hogedrukgebied weet van geen wijken

De afgelopen week lukte het een lagedrukgebied om de invloed van het oppermachtige hogedrukgebied op de Atlantische Oceaan even te overwinnen. Het was ook ontstaan op de Atlantische Oceaan, ten westen van Portugal, trok in enkele dagen naar het noodoosten en passeerde donderdag Nederland. Het bepaalde op twee manieren ons weer: eerst zorgde het voor een opstoot van zeer warme lucht, waarbij de temperatuur in het zuiden van het land bijna tot 40 graden opliep en twee dagen later bracht het overal in Nederland wat regen. Er viel op veel plaatsen zo'n 1 tot 1,5 cm, in de vorm van een gestaag regentje dat de planten goed heeft gedaan.

In het stroomgebied van de Rijn vielen op donderdag en vrijdag ook buien. Enkele daarvan, net over de grens in Duitsland, waren zwaar genoeg om enkele tientallen m3/s extra water naar de Rijn aan te voeren. Ook verder zuidelijk vielen buien en dat water is nu onderweg naar Lobith. In het stroomgebied van de Maas viel ook regen, maar de hoeveelheden waren vrij klein en op een kleine opleving na, kwam er nauwelijks extra water tot afstromen.

Inmiddels heeft het hogedrukgebied op de Atlantische Oceaan zich weer naar het noordoosten uitgebreid en zijn greep op het weer bij ons en in de stroomgebieden herwonnen. De komende week blijft dat zo en in Nederland lijkt vrijwel geen regen meer te gaan vallen in de komende 10 dagen. Op wellicht een paar buien na in de nacht van maandag op dinsdag, maar veel lijkt dat niet meer voor te gaan stellen.

In het stroomgebied van de Maas lijkt de situatie op die in Nederland, met hoogstens een enkele bui. In het stroomgebied van de Rijn is het ook in Duitsland en het oosten van Frankrijk droog, maar er staan wel wat buien op het programma in de Alpen. Daar kunnen de komende week zowel op dinsdag als later in de week ook op donderdag en vrijdag stevige buien tot ontwikkeling komen. Voldoende voor wat extra water naar de Rijn.

Ook na het volgend weekend lijkt er in het weerpatroon niet veel te gaan veranderen. Het hogedrukgebied houdt zijn greep op het weer en dat zorgt zowel in Nederland als in de stroomgebieden voor aanhoudend vrijwel droog weer. Mogelijk dat de Alpen hierop een uitzondering zijn. De komende week vallen daar aardig wat buien en het ziet er naar uit dat dat zich ook begin augustus doorzet. 

Rijnafvoer schommelt tussen 900 en 850 m3/s, waterstand rond 7m+NAP.

Medio vorige week was de afvoer bij Lobith gedaald tot ca 885 m3/s en daalde de stand tot iets boven de 7 m+NAP. De buien die donderdag over Noord Duitsland trokken zorgden voor wat extra water en daardoor steeg de afvoer licht naar iets boven de 900 m3/s en de waterstand naar ca 7,15. Ook verder zuidelijk in het stroomgebied en de Alpen vielen buien en dat water is nu onderweg naar Lobith en zorgt ervoor dat de afvoer nog een paar dagen rond de 900 m3/s blijft schommelen met een stand rond 7,1 m+NAP.  

De buiigheid in de Alpen is in deze tijd van het jaar een belangrijke bron van water voor de Rijn. Om een indruk te geven; een dag met flinke buien in de Alpen, waar zo'n 3 tot 4 cm regen uit valt, levert de Rijn een golfje van zo'n 50 tot 100 m3/s extra water op; de dagen daarna langzaam afnemend. Dat lijkt niet veel, maar als de afvoer bij Lobith slechts 800 m3/s bedraagt, dan is ook 50 m3/s welkom.

De invloed van de neerslag op de Alpen op de Rijnafvoer was dit jaar goed te zien in juni. In die maand viel er in de Alpen zo'n 12 tot 16, lokaal zelfs meer dan 20 cm regen. Ondanks dat juni in Duitsland erg droog verliep, zorgden de buien in de Alpen er zo voor dat de Rijnafvoer bij Lobith niet verder wegzakte dan tussen de 1300 en 1500 m3/s. Daar zat toen trouwens ook nog wat smeltwater bij van sneeuw die in de winter was gevallen, maar de buien hadden het grootste aandeel.

Vanaf begin juli stokte de buiigheid in de Alpen en van 6 t/m 19 juli viel er zelfs helemaal geen regen. Ondertussen bleef het ook droog in de rest van het stroomgebied en in combinatie met de droogte in de Alpen ging de Rijnafvoer extra snel dalen en kwam deze bij Lobith op 16/7 onder de 1000 m3/s en op 19/7 zelfs onder de 900 m3/s. Zo vroeg in het jaar was dat vrijwel nog nooit gebeurd.

Inmiddels is aan deze droge periode een einde gekomen. Vanaf 19 juli vielen er weer buien in de Alpen en de afvoer vanuit Zwitserland is daarom weer iets gestegen. Komende week worden op maandag, dinsdag, donderdag en vooral vrijdag ook weer buien verwacht in de Alpen en telkens zorgt dat voor een extra bijdrage aan de Rijn. Dit is voldoende om de afvoer de komende week niet veel verder te laten dalen. Het is echter ook niet voldoende voor een duidelijke stijging. 

Ik verwacht daarom dat de afvoer de komende week tot 10 dagen blijft schommelen tussen de 850 en 900 m3/s en de waterstand rond de 7 m. Meer in detail verwacht ik dat de afvoer de komende week eerst wat daalt, van de huidige 900 naar ca 850 m3/s. De cwaterstand zakt dan iets onder de 7 m.  Om vanaf de 30e weer iets te gaan stijgen naar ca 900 en de waterstand iets boven de 7 m; maar dit hangt dan af van de buiigheid in de Alpen op maandag en dinsdag. Na het volgend weekend gaat de afvoer dan eerst weer wat naar beneden, om later in die week weer iets te stijgen. 

Een verdere daling van de afvoer naar 750 m3/s of lager en een waterstand ver onder de 7 m lijkt er daarom (voorlopig) niet in te zitten. Dit is dan vooral te danken aan de buien in de Alpen. Die moeten overigens nog wel vallen, dus het blijft even afwachten hoeveel regen er daar precies gaat vallen ne wat de invloed zal zijn op de Rijn.

Maasafvoer blijft erg laag

De Maasafvoer bij Maastricht is gedaald tot tussen de 30 en 35 m3/s. De buien van de afgelopen donderdag zorgden voor een heel kleine opleving tot ca 50 m3/s, maar inmiddels is de afvoer weer gezakt naar ca. 35. De komende dagen is hier geen verandering in te verwachten. 

In het stroomgebied van de Maas zal de komende 7 tot 10 dagen namelijk vrijwel geen regen vallen en de Maas zal het moeten doen met de basisafvoer. Dit is het water afkomstig uit de bronnen waarvan het water via de ondergrond naar de Maas wordt afgevoerd. Het is water dat bijvoorbeeld in de afgelopen winter is gevallen en nu pas de Maas bereikt. Ook is een relatief groot deel van het water in deze tijd van het jaar afkomstig van huishoudens en industrie.

Samen is dat zo'n 50 m3/s waar de Maas altijd wel op kan rekenen, waar dan ongeveer 1/3e deel van via het Albertkanaal wordt afgevoerd, zodat er 35 voor Nederland overblijft. Pas als het heel lang droog is, kan de afvoer nog wat verder dalen. Voorlopig blijft het echter schommelen tussen de 30 en 35 m3/s.