U bent hier

Hoogwaterbericht vrijdag

Sinds gisteren is de situatie mbt de waterstanden maar weinig verandert. De piek in de Maas bevindt zich nu ter hoogte van Megen en de piek in de Rijn heeft bijna Lobith bereikt. De komende dagen bewegen de hoogwatergolven door de Nederlandse rivieren om daarna afgevoerd te worden naar de Noordzee.

Nu de hoogte van de hoogwatergolven duidelijk is en er niet meer zoveel zal veranderen is dit voorlopig weer het laatste hoogwaterbericht. Vanaf nu kunt u weer de wekelijkse updates met analyses verwachten, die meestal op zondag verschijnen.

De weersverwachting voor de komende dagen en de gevolgen voor de rivieren

Morgen dringt het eerste regengebied vanaf de Atlantische Oceean langzaam de stroomgebieden van Rijn en Maas binnen. Zaterdag valt er alleen nog maar wat neerslag in Nederland, zondag worden de hoeveelheden al groter, maar valt het meest eook nog vooral in Nederland. Vanaf maandag trekken de neerslagzones verder het continent op en gaan ook de Maas en de Rijn er weer mee te maken hebben. 

Vooral maandag lijkt een natte dag te gaan worden in de Ardennen en dat zal vooral voor een opleving van de Maas zorgen. Later trekt de regen ook het stroomgebied van de Rijn binnen, maar er worden daar geen grote hoeveelheden verwacht. Woensdag en donderdag wordt het niet helemaal droog, maar zijn de hoeveelheden beperkt.

Vanaf vrijdag wordt het onduidelijk. Het Europese weermodel laat het drogere weertype aanhouden, het Amerikaanse model ziet een overgang aankomen naar veel natter weer. Op deze termijn gebeurt dat vaker dat de modellen sterk verschillen en het is dan even afwachten om te zien wie er aan het langste eind trekt. De vorige keer was dat het Amerikaanse model, die had de zeer natte periode die ons de hoogwaters heeft opgeleverd eerder in de gaten dan het Europese model. Maar dit biedt geen garantie dat het nu weer zo is. We zullen moeten afwachten.

Maaspiek nadert het Benedenrivierengebied

De Maasgolf is nog wat verder ingezakt en kwam met een hoogte van ca 1475 m3/s bij Megen aan. Dit is het laatste meetpunt van RWS waar de afvoer wordt gemeten. Sinds Maastricht is de golf dus 250 m3/s lager geworden. Dat water is trouwens niet verdwenen, het is onderweg opgeslagen in de vele zand- en grindwinplassen die de Maas passeert en ook als uiterwaarden overstromen wordt daar water in 'geparkeerd'. Als de piek voorbij is stroomt dit water weer terug naar de rivier en daarom wordt de lagere piek ook altijd langer.

Bij Maastricht is de afvoer nu tot ca 1100 m3/s gezakt en de komende dagen zet de daling daar nog door. Op maandag, de afvoer zal dan ca 750 m3/s zijn, valt wel weer regen in de Ardennen en op grond van de huidige verwachting is dan weer een stijging mogelijk naar ca 1000 m3/s. Gisteren ging ik nog uit van een afvoer tot 1250 m3/s, maar de neerslagverwachting is vooral voor dinsdag minder geworden en daarom zal de opleving ook maar van korte duur zijn. 

Na een korte opleving op maandag en dinsdag kan de afvoer vanaf woensdag weer gaan dalen. Het is dan afwachten wat er later in de week gebeurt, of het langer droog blijft of opnieuw regenachtig. In het komende zondagbericht daarover meer.

Rijn bij Lobith haalt de 14 meter niet, piek komt tot 13,75 m

De verwachting voor de top bij Lobith komt nog wat lager uit dan ik gisteren schreef. In het laatste traject tussen Keulen en Lobith is de golf net als de golf in de Maas flink gaan inzakken en zal daarom ca 20 cm lager uitkomen dan op grond van de hoogte bij Keulen verwacht had kunnen worden. Daarmee zal deze golf niet eens in de top 100 van hoge hoogwatergolven uitkomen sinds het begin van de metingen in 1900. 

De hoogste stand wordt morgenochtend verwacht bij Lobith. Zaterdag blijft de waterstand de hele dag hoog en dit een mooie dag om de het rivierengebied te bezoeken. Veel uiterwaarden, met nam elangs de Rijntakkem, zijn overstroomd en ook veel nevengeulen die in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn aangelegd verwerken nu een deel van de rivierafvoer. Een mooi voorbeeld ligt bij Nijmegen waar het water met een kleine waterval over de 200 m lange drempel de Spiegelwaal in stroomt. Ook zondag stroomt het water hier nog, maar begin volgende week houdt het weer op.  Maar ook bij oa Ewijk, Tiel, Gameren, Brakel, Vianen, Zutphen, Deventer en Zwolle liggen mooie nevengeulen die nu meestromen. 

Op zondag gaat de waterstand bij Lobith al weer sterker dalen en deze daling zet zich door tot op woensdag. De stand zal dan tussen de 11,5 en 12 m +NAP zijn uitgekomen. De dagen daarna verwacht ik een beperkte stijging, tot tussen de 12 en 12,5 meter. Eerder ging ik er nog van uit dat de 13 meter misschien weer bereikt zou worden, maar daarvoor valt onvoldoende neerslag in de eerste dagen van de komende week. Het blijft ook voor de Rijn afwachten of het later in de week opnieuw erg nat gaat worden.

Storm op zondag, maar hogere waterstanden pas vanaf maandag

De storm op zondag lijkt er inderdaad te komen. Vaak veranderen stormen op het laatst hun koers en daarom is het lastig om ze enkele dagen van tevoren te voorspellen, maar deze is al lang duidelijk. De modellen zijn unaniem en hebben het al heel lang in de verwachting zitten zonder dat er veel aan de koers en de sterkte veranderd is. 

Als op zondag de wind aantrekt is de richting nog tussen zuid en zuidwest en bij die richting zullen er nog geen problemen ontstaan in het Benedenrivierengebied omdat het water dan nog makkelijk naar zee afgevoerd kan worden. Bij vorige hoogwaters werd de Haringvlietdam soms voor de storm uit nog wat extra opengezet om alvast voor te spuien. Misschien dat dat nu ook gebeurt want de voorspelde waterstanden zijn op zondag nog erg laag in het Benedenrivierengebied. 

Maandag verandert dat, want daan draait de wind enkele dagen naar het westen en dat zorgt wel voor hogere waterstanden op zee, waardoor het lastiger is om het water te spuien. De wind is echter niet zo sterk en draait ook niet door naar het noordwesten en daarom is de kans op extra hoog water in het benedenrivierengebied niet zo groot meer. 

tags