U bent hier

Hoogwaterbericht woensdag

Gisteren trok een neerslaggebied over de stroomgebieden waaruit voldoende neerslag viel om de Maas en de Rijn nogmaals te laten stijgen. Vandaag verloopt ook nog niet droog, wat nog iets meer water op zal leveren voor de rivieren. In de Maas heeft dit geleid tot een flinke hoogwatergolf, die vandaag later mogelijk nog wat aangroeit. Bij de Rijn blijft de hoogwatersituatie beperkt. Het ziet er steeds meer naar uit dat de regen van vandaag het staartje is van de langdurige regenperiode die al sinds januari aanhoudt. Vanaf donderdag breekt een langere drogere periode aan en dat is ook de aanzet voor een duidelijke daling van de waterstanden.

Vandaag nog regen in noordelijk deel stroomgebieden, maar effect op waterstanden beperkt

De regenzone van gisteren was het meest actief in de Ardennen en hier viel lokaal meer dan 2,5 cm regen, nog iets meer dan verwacht en de Maas is dan ook vanaf gisterenmiddag weer flink gaan stijgen. In het stroomgebied van de Rijn bleef de regenval beperkt en stijgen de zijrivieren van de Rijn maar weinig. 

De scheidslijn tussen warme zuidelijke lucht en wat koelere lucht uit het westen ligt vandaag stabiel over het zuiden van Nederland. Langs deze zone trekken vandaag en morgen kleine regengebieden van west naar oost die de neerslaghoeveelheden lokaal nog met zo'n 2 cm kunnen aanvullen. Deze zone is echter smal (slechts 100 tot 200 km) en ligt boven gebieden waarvan de impact op de rivierafvoeren niet zo groot zal zijn.

In het stroomgebied van de Maas krijgen vooral Zuid Nederland en Noord België ermee te maken. De Ardennen lijken grotendeels buiten schot te blijven. Voor de Maasafvoer maakt dat veel uit want een zelfde hoeveelheid regen die in de Ardennen valt levert een vele grotere bijdrage aan de Maasafvoer dan regen die in het vlakkere Zuid Nederland valt. Het blijft echter wel spannend, want als de zone toch 100 km zuidelijker komt te liggen, is de impact op de Maasafvoer wel weer groter. 

In het stroomgebied van de Rijn liggen alleen de meest noordelijke zijrivieren (oa Lippe en Ruhr) binnen de invloedsfeer van het regengebied. De grotere zijrivieren zoals de Moezel en de Main en ook de Bovenrijn zelf blijven nu buiten schot en omdat daar gisteren ook niet veel regen is gevallen zal de stijging van de Rijn in de loop van deze week beperkt blijven.

Als de regenzone donderdag naar het zuiden wegtrekt, breekt een nieuwe weerperiode aan. De aanvoer van lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan vermindert sterk en de stroomgebieden komen meer onder invloed te liggen van hogedrukgebieden. De neerslag hoeveelheden die de komende week tot 10 dagen worden verwacht zijn voor het eerst sinds eind januari heel beperkt en dat betekent dat ook de rivieren weer flink zullen gaan dalen.

Maaspeil bij Maastricht op hoogste punt, mogelijk later nog iets stijgend. 

De regenval in de Ardennen heeft de Maas ruim 400 m3/s extra water opgeleverd en de afvoer bedraagt nu bij Maastricht bijna 1500 m3/s. De meeste zijrivieren van de Maas die in de Ardennen ontspringen zijn nu weer wat gaan dalen en daarom zal de afvoer de eerste uren niet veel verder meer stijgen. 

Het is afhankelijk van de ligging van de neerslagzone wat er later vandaag en morgen gaat gebeuren. Volgens de huidige verwachting valt de meeste neerslag net buiten het gebied waar de invloed op de Maasafvoer groot is en als dat inderdaad uitkomt, dan zal de afvoer bij Maastricht ook niet meer stijgen. Mocht de regenzone toch nog wat naar het zuiden schuiven en de Ardennen raken, dan kan de afvoer later vanavond en morgen toch nog iets verder stijgen. 

De kans is daarom het grootst dat de Maasafvoer bij Maastricht vandaag niet verder stijgt dan ca 1500 m3/s en later vandaag weer wat gaat dalen. Die daling zet zich dan morgen door. Mocht de regenzone echter toch wat zuidelijker komen te liggen en de Ardennen bereiken, dan is een stijging naar ca 1600 m3/s nog mogelijk. De piek zal dan pas morgen passeren. Het blijft dus opletten waar vandaag en morgenochtend de meeste neerslag valt. 

Na morgen zal de Maasafvoer bij Maastricht hoe dan ook weer gaan dalen en die daling zal langdurig zijn. Op vrijdag kan dan de 1250 m3/s weer onderschreden worden en in de loop van het weekend de 1000 m3/s. De daling zal zich daarna ook nog doorzetten en de kans is groot dat de afvoer uiteindelijk ook weer onder de 500 m3/s zakt. Dat zal dan waarschijnlijk pas rond het weekend van 21/22 maart het geval zijn. 

Verder stroomafwaarts in de Maas kan de hoogwatergolf, die nu bij Maastricht passeert, nog wel iets verder aangroeien. Met name de afvoer van de belangrijkste zijrivier van de Maas, de Roer, is hoog en door de regen die vandaag en morgen nog wordt verwacht kan die nog wat verder oplopen. Samen met de vrij hoge afvoer uit andere Limburgse beken levert dat voldoende extra water op voor een nog wat hogere afvoer benedenstrooms van Roermond dan er nu bij Maastricht passeert. In dat deel van de Maas kan de afvoer daarom tot boven de 1500 m3/s stijgen en misschien dat zelfs de 1600 er wordt bereikt.

Volgende piek in de Rijn nog maar net boven de 13 meter.

Ook de Rijn staat nog een hoogwatergolfje te wachten; dat zal in het weekend passeren. Inmiddels is duidelijk hoeveel regen er gevallen is in het stroomgebied en omdat dat niet zo veel is, blijft het bij een beperkte stijging. Eerst zal de waterstand echter nog 2 dagen dalen.

Gisterochtend passeerde de voorlaatste piek met een stand van 13,3 m en daarna is de stand langzaam weer gaan zakken. Die daling zet zich ook morgen nog door en de stand zal dan weer tot ca 12,9 m zijn gezakt bij Lobith. Vanaf donderdag later op de dag gaat de stand weer langzaam wat omhoog. De regenval in de grotere deelstroomgebieden van de Rijn viel gisteren erg mee en daarom is er nauwelijks extra water onderweg. Van een waterstand van 14 m, waar ik eerder vanuit ging, en ook de 13,5 m, die ik eergisteren nog als maximum noemde, zal dan ook geen sprake zijn.

Waarschijnlijk komt de stand maar net boven de 13 meter bij Lobith en mocht de neerslagzone, die nu boven het noordelijk deel van het stroomgebied ligt, nog wat activeren, dan is misschien 13,2 m +NAP nog net mogelijk. Daarmee wordt dit golfje dus nog net iets lager dan zijn voorganger gisteren. Deze voorlopig laatste piek in de Rijn zal waarschijnlijk op zondag passeren.

Na de piekpassage gaat de waterstand voor langere tijd dalen. De eerste dagen nog vrij langzaam, maar vanaf dinsdag zal het wat sneller gaan met ca 30 tot 40 cm per dag. Aan het eind van de week, rond 20 maart, kan dan de 12 meter al weer onderschreden worden en in het begin van de week daarna, rond 23 maart, de 11 meter. Daarmee komt de Rijn voor het eerst sinds 2 maanden weer op een voor de tijd van het jaar normale stand uit.

Nu de hoogte van de hoogwatergolven duidelijk is, is dit voorlopig even het laatste extra bericht. Vanaf nu kunt u weer de gewone berichten van mij verwachten, die telkens op zondag verschijnen. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan verstuur ik via Twitter updates van de situatie.