U bent hier

Komende week nog in teken van hoogwater

De regenrijke periode houdt ook de komende week nog aan, maar het einde lijkt wel in zicht. Vanaf eind volgende week schakelt het weer over op een wat drogere variant. Voor die tijd valt er vooral in het midden van de week nog een keer flink wat regen en dat zorgt er voor dat de Maas deze week nogmaals een piek te verwerken krijgt en de Rijn de hele week nog stijgt en pas volgend weekend haar hoogste stand zal bereiken. 

Droge dagen en dagen met flink wat regen wisselen elkaar deze week af

Vandaag, zaterdag, verloopt droog in het stroomgebied, maar morgen passeert al weer een regenzone die voorin in de Ardennen, Noord Frankrijk en Midden Duitsland regen zal brengen. In Zuid Duitsland en de Alpen valt dan weinig neerslag. De maandag is in heel de stroomgebieden weer een vrijwel droge dag. Daarna wordt het spannend wat er precies gaat gebeuren. Een actieve regenzone trekt dan het vasteland van Europa op en zal op die dag voor regen zorgen. Ook de woensdag en de donderdag zijn overwegend natte dagen.

Deze regenrijke periode zit al heel lang in de verwachtingen, maar het valt mij op dat iedere nieuwe run van de modellen weer een wat andere uitkomst geeft. Dat geeft aan dat de koers van het regengebied over de stroomgebieden nog onzeker is en wat er precies gaat gebeuren blijft daarom nog even onduidelijk. Wat verder opvalt is dat de scherpe kantjes er gaandeweg wel wat vanaf gaan, iedere run wordt de hoeveelheid neerslag die verwacht wordt, wat naar beneden bijgesteld. Op grond van de eerdere verwachtingen was een Maasafvoer tot misschien wel 2000 m3/s mogelijk en kon de Rijn bij Lobith naar 14 m gaan, maar het ziet er naar uit dat dat niet gehaald gaat worden. 

Nadat het actieve regengebied de stroomgebieden weer heeft verlaten, verlopen de vrijdag en de zaterdag weer droger. Die trend lijkt zich daarna door te zetten, maar dat betekent nog niet dat er een langere droge periode aan breekt. De luchtstroming blijft voorlopig west tot zuidwestelijk en dat betekent meestal dat er soms ook regen zal vallen.

Maas zakt vandaag en morgen licht, later in de week een nieuwe piek mogelijk

Afgelopen donderdag trok een lage drukgebied precies over de Ardennen en dat zorgde ervoor dat het langdurig regende. De intensiteit was niet eens zo hoog, maar vanwege de lange duur kwam het totaal toch uit op zo'n 2,5 tot 4 cm regen. Omdat de intensiteit niet zo groot was, steeg de Maas ook vrij rustig. De stijging bgeon donderdagavond en de hele vrijdag ging de afvoer gestaag omhoog naar een hoogste peil dat in de nacht van vrijdag op zaterdag werd bereikt van ca. 1450 m3/s.

De zijbeken die het water vanuit de Ardennen naar de Maas voeren stijgen nu niet meer en bovenstrooms zijn enkele al weer gaan dalen. Dat betekent dat de afvoer in de Maas bij Maastricht vanaf nu ook niet verder zal stijgen en vandaag in de loop van de dag weer langzaam zal gaan dalen. Benedenstrooms langs de Maas arriveert de piek dan op zondag bij Venlo en maandag komt hij in het Benedenrivierengebied aan. 

De daling bij Maastricht zet zich ook morgen door, naar een afvoer van ca 1250 m3/s op zondagmiddag. Dat is dan voorlopig even het laagste punt want zondag wordt in de Ardennen opnieuw regen verwacht en daarom zal de afvoer in de loop van die dag weer gaan stijgen. De hoeveelheden zijn niet heel groot, maar een nieuwe stijging naar ca 1400 m3/s op maandag bij Maastricht is mogelijk. 

Dinsdag kan de afvoer dan weer wat dalen, maar ook dat is van korte duur want die dag staat een actief regengebied op het programma voor de Ardennen en ook op woensdag en donderdag blijft het regenachtig. Vanaf woensdag zal de afvoer daarom weer gaan stijgen en op grond van de huidige verwachtingen kan de afvoer bij Maastricht op donderdag of vrijdag een hoogste niveau bereiken van ca 1750 m3/s. Uiteraard is dit nog met een slag om de arm, want de neerslag moet nog vallen en zoals ik hierboven al schreef zijn de hoeveelheden die verwacht worden nog vrij onzeker. Mocht de regenval meevallen, dan zal de 1750 niet bereikt worden, maar een hogere afvoer is zeker ook nog niet uitgesloten.

Mocht de 1750 m3/s bereikt worden, dan is deze hoogwatergolf net zo hoog als die van begin februari. Die golf zakte toen onderweg in de Maas sterk in en kwam uiteindelijk op een niveau van minder dan 1500 m3/s benedenstrooms aan.  Dat zal nu anders zijn, want de vorige keer was het het eerste hoogwater in lange tijd en toen waren de uiterwaarden nog droog en kon de Maas onderweg veel water opzijzetten. Nu hebben we te maken met al langdurig hoge afvoeren en is veel van die ruimte al gevuld met water. De golf zal dan onderweg niet veel inzakken en soms gebeurt het zelfs dat hij onderweg nog wat aangroeit vanwege de anavoer vanuit de vele tientallen beken die in Limburg in de Maas uitmonden.

Samengevat: De afvoer bij Maastricht zakt vandaag en morgen langzaam naar een waarde van ca 1250 m3/s. Vanaf zondagavond een nieuwe kleine stijging naar ca 1400 m3/s op maandag 9 maart. Daarna weer iets dalend om vanaf woensdag weer te gaan stijgen naar een nieuwe nog wat hogere piek van ca 1750 m3/s op donderdag 12 of vrijdag 13 maart. Daarna zet waarschijnlijk een wat langdurigere daling in.

Rijn stijgt eerst naar 13,25 m later nog wat hoger

De regenzone die donderdag overtrok bracht vooral in de Midden-Duitse heuvelgebieden aardig wat regen (ca 2,5 tot 3 cm), maar was daar al wat minder actief dan boven de Ardennen en Noord Frankrijk. Vooral de Moezel kreeg daarom veel nieuwe water te verwerken, de andere zijrivieren van de Rijn stegen minder sterk.

Het water uit de Moezel is nu in de Rijn aangekomen en samen met de lichte toename vanuit de Bovenrijn levert dat morgenochtend de hoogste stand op bij Koblenz. Vanaf daar is de golf dan ca 2 dagen onderweg tot deze bij Lobith aan zal komen.

De stand bij Lobith is al aan de hoge kant, want eergisteren passeerde hier een watergolf die eerder was ontstaan met een stand van iets boven de 12,7 m +NAP. Sinds gisteren is het peil iets gaan dalen, maar in de loop van vandaag stokt die daling al, als het eerste water van de regenval van donderdag arriveert. De waterstand zal dan 2 dagen stijgen tot dat op maandagavond een nieuwe hoogste stand wordt bereikt van ca 13,25 m +NAP.

Dit is nog steeds niet het einde van de hoogwatergolf. Want morgen al valt er opnieuw regen in het stroomgebied en vooral van dinsdag t/m donderdag wordt nog (veel) meer regen verwacht. Voor de waterstand in de Rijn betekent dat, dat er later in de week een verdere stijging volgt.

Na de piek op maandag van 13,25 m +NAP zal de waterstand op dinsdag en woensdag een klein beetje dalen, maar vanaf donderdag komt dan het eerste water aan van de regen die vanaf dinsdag gaat vallen. Tegen die tijd zal de stand bij Lobith waarschijnlijk nog niet onder de 13 meter zijn gezakt. Op grond van de hoeveelheid regen die nu verwacht wordt ga ik uit van een nieuwe stijging in de tweede helft van de komende week naar een nieuwe piek met een waterstand tussen de 13,5 en 13,75 m +NAP. Deze piek zal dan passeren in het volgend weekend, waarschijnlijk op zondag 15 maart. 

Net als bij de Maas is deze verwachting nog onzeker, omdat het nog bijna 4 dagen duurt voordat de regen gaat vallen. De komende dagen zal meer duidelijk worden over de neerslaghoeveelheden medio volgende week en dan is er ook meer zekerheid over de hoogte van deze piek.

Samengevat: de waterstand bij Lobith gaat vanaf vandaag stijgen en bereikt dan maandag 9 maart in de loop van de dag een eerste piek op ca 13,25 m +NAP. Daarna een paar dagen heel licht dalend en vanaf donderdag 12 maart opnieuw stijgend, naar een nieuwe nog wat hogere piek van ca 13,5 tot 13,75 m +NAP op zondag 15 maart. Daarna zet waarschijnlijk een wat langdurigere daling in.

Benedenrivierengebied

De vorige keer dat Rijn en Maas samen veel water aanvoerden leverde dat in het Benedenrivierengebied een bijzondere situatie op. De waterstanden liepen er erg hoog op en de Biesbosch-Noordwaard overstroomde. Dat werd toen vooral veroorzaakt doordat er tegelijkertijd vanwege een stormvloed via de Nieuwe Waterweg vanaf de andere kant ook erg veel zeewater werd aangevoerd naar het Benedenrivierengebied. Het was vooral die combinatie die tot het zeer hoge waterpeil leidde.

Komende dinsdag tot en met donderdag gaat het weer flink waaien langs de kust, maar toch is de kans klein dat het nu weer tot zeer hoogwater komt. De windrichting is namelijk hoofdzakelijk zuidwest en dan wordt het water vanuit de Noordzee niet opgestuwd tegen de kust aan. De vorige keer was de windrichting west tot westnoordwest en toen was die opstuwing er wel. Ook viel de harde wind begin februari precies samen met springtij, wat nog voor extra opzet zorgde. Van dat alles is nu geen sprake en de kans dat het water wederom zo hoog wordt als begin februari is daarom klein.

De komende periode stuur ik om de 2 dagen een bericht. Het volgende kunt u op maandag verwachten. Dit maal dus geen bericht op zondag. Mocht er iets speciaals te melden zijn dan stuur ik een Twitter-bericht. Deze kunt u ook op de site lezen in de rechterkolom.