U bent hier

Update Rijn en Maas 31 oktober

De neerslaghoeveelheden blijven wat achter bij de  eerdere verwachting en de stijging Rijn valt daarom mee. Het regengebied in het stroomgebied van de Moezel bracht lokaal wel veel regen, maar de omvang was beperkt en stijging bleef daarom wat achtter. Het water dat daarvandaan nu onderweg is levert, samen met het water uit andere meer noordelijke zijrivieren van de Rijn, bij Lobith een stand op van ca 9,8m op 3 en  4/11. De afvoer bedraagt dan ongeveer 2.600 m3/s.

Daarna iets dalend, omdat er vanaf vandaag t/m overmorgen weinig regen valt in de stroomgebieden. Maar regenval vanaf 3 t/m 6 november die samenhangt met Storm Cairán zal vanaf 6/11 bij Lobith voor een nieuwe stijging zorgen. De hoeveelheden regen die dan verwacht worden zijn nog niet zeker en zo ook de waterstandsverwachting. Op grond van de huidige modeluitkomsten ga ik uit van een hoogste stand tussen 10,25-10,5m rond 10/11. De afvoer bedraagt dan ongeveer 3.000 m3/s. 

De Maasafvoer bedraagt nu ongeveer 500 m3/s, waarvan een relatief deel (ca 70%) uitkomstig is uit Noord Frankrijk en de zuidelijke Ardennen.  Daar is de afgelopen weken ook verreweg de meeste regen gevallen. De komende 3 dagen valt ook daar nog de meeste regen, maar de hoeveelheden zijn niet groot meer en de afvoer zal daarom langzaam wat dalen tot rond 450 m3/s op 2/11.  In de loop van 2/11 bereiken de regenzones van storm Cairán het stroomgebied en daardoor kan de afvoer vanaf 3/11 weer wat gaan stijgen. 

Wederom valt de meeste regen tegen het zuiden van de Ardennen, maar voorlopig geene heel grote hoeveelheden. Ik verwacht daarom een stijging tot tussen 500 en 600 m3/s op 5/11 en tussen 600 en 700, misschien 750 m3/s op 6 en 7 november. Daarna waarschijnlijk weer dalend omdat er een langere periode volgt met niet al te grote hoeveelheden regen. De 1000 tot 1250 m3/s waar ik in het vorige gericht nog over sprak is dus, in ieder geval voorlopig, van de baan.