U bent hier

Vrijwel droge week en licht dalende waterstanden

Het weerbeeld vertoont weinig verrassingen. Veel regen valt er niet, maar langdurige droogte blijft ook uit. In het stroomgebied van de Rijn is het overwegend droog, maar in Zwitserland valt weer net voldoende regen om de Rijn niet te ver te laten zakken. Het stroomgebied van de Maas is wel flink opgedroogd en de Maasafvoer is laag, maar dat gebeurt veel vaker in deze tijd van het jaar. De komende week houdt deze situatie aan en is het overwegend droog. In de laatste week van juli wordt het dan weer wat natter, maar voorzover nu al duidelijk is, ook dan geen grote hoeveelheden regen in het verschiet.

Deze week droog, volgende week natter

Op de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland bevindt zich al wekenlang een hogedukgebied dat zich soms wat naar onze omgeving uitbreidt en zich daarna weer terugtrekt op de oceaan. Zodra een uitloper tot over Nederland reikt is het droog bij ons, maar omdat de wind uit een noordwestelijke richting waait, is het geen droge warmte zoals in voorgaande jaren. Als het hogedrukgebied zich terug trekt kunnen regengebieden ons bereiken en valt er enige tijd gestage regen. Zware buien hebben we deze maand nog niet gehad, terwijl dat wel kenmerkend is voor de zomermaanden. 

Bij een dergelijke weerpatroon valt de meeste regen doorgaans in het noorden van het land en daar is in de eerste 2 weken van juli al de hoeveelheid gevallen die normaal in de hele maand valt. In het zuiden is het droger en zijn veel meetstations pas op de helft. Waarschijnlijk valt er de laatste week van juli nog voldoende neerslag om juli in heel het land een normale tot te natte maand te laten worden. Na de langdurige droogte in april en mei lijkt het deze zomer dus toch nog goed te komen met de neerslag, of augustus zou ineens weer wel heel droog moeten worden. 

Dat er na een droog voorjaar een vrij natte zomer volgt is overigens wel het meest voorkomende beeld. Van de 9 droge tot zeer droge aprilmaanden die we in Nederland in de laatste 20 jaar hebben gehad, volgde er in 7 jaren (2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015 en 2017) een te natte zomer, in een jaar (2009) was de zomer normaal wat de neerslag betreft en slechts een keer (2013) was de zomer ook droog. 

Ook al verloopt de zomer vervolgens nat, dat betekent dan nog niet dat alle droogteproblemen voorbij zijn. Een droog voorjaar zorgt er namelijk voor dat de grondwaterstand al vroeg in het jaar laag is en meestal komt dat dan de hele zomer niet meer goed. Pas de neerslag in de herfst en de winter zorgt weer voor de aanvulling. Dit is goed te merken aan beken en vennen in ons land die zelfs als het in de zomer genoeg regent, toch een laag peil houden.

De komende 2 weken zien we een herhaling van het beeld van de afgelopen weken. Nadat vandaag een zwak front is gepasseerd met hoogstens een paar mm regen, volgt een vrijwel droge week. In de stroomgebieden van de rivieren passeert de zwakke regenzone op maandag en wordt het daarna droog. Alleen in de Alpen blijft er kans op buien en dat zorgt deze week voor hoogstens een klein beetje extra water voor de Rijn.

Na komende zaterdag trekt het hogedrukgebied zich terug en passeren over Nederland en een groot deel van noordwest Europa meerdere regenzones. Er lijkt dan voldoende regen te gaan vallen om iig de Rijn weer wat te laten stijgen, maar dat water zal dan pas eind juli bij Lobith aankomen.

Rijn blijft de eerste dagen nog stabiel, later in de week dalend

In de Rijn passeerde de afgelopen week een heel klein golfje dat afkomstig was van buien in de Alpen. De afvoer steeg zo’n 100 m3/s en de waterstand 20 cm. Inmiddels daalt de stand weer, maar in totaal niet meer dan ca 20 cm want er is nog zo,n klein golfje onderweg; deze nog wat kleiner dan de voige. Vandaag en morgen daalt de stand nog, tot net onder de 8 meter, om vanaf dinsdag weer 2 dagen iets te stijgn, tot net boven de 8 meter op donderdag. De afvoer komt dan uit op ca 1375 m3/s.

Omdat het deze week grotendeels droog blijft in het stroomgebied, volgt daarna een wat langere daling, die waarschijnlijk voortduurt tot het einde van de week na het volgend weekend. Tegen die tijd, dat is rond 31 juli kan de waterstand dan gedaald zijn tot tussen de 7,5 en 7,6 m +NAP bij Lobith en de afvoer zal gezakt zijn tot ca 1100 m3/s.

 Volgns de weersverwachting gaat er vanaf komend weekend weer meer regen vallen in de Alpen en later ook in de rest van Duitsland. Zoals het er nu naar uit ziet gaat er dan voldoende vallen om de Rijn ook weer te laten stijgen. Het is nog ver weg in de tijd, dus nit zek, maar de kans is groot dat een verdere daling tot onder de 7,5 m bij Lobith nog wordt uitgesteld; in ieder geval voolopig.

Maas verandert weinig

Anders dan de Rijn is de Maas na het droge voorjaar niet meer echt gestegen en de afvoeren zijn al maandenlang aan de lage kant. Ook de komende week verandert daarin niet veel en blijft de afvoer bij Maastricht net onder de 50 m3/s. Op maandag valt er wel wat regen in de Ardennen, maar niet voldoende voor een stijging. 

Pas in en na het volgend weekend passeert een wat actiever regenzone. Misschien valt er dan voldoende om de afvoer iets te laten stijgen. Meestal gaat het bij de Maas in deze tijd van het jaar echter om korte oplevingen, als het al tot een opleving komt. Volgnde week is daar meer over te zeggen; voorlopig blijft de afvoer deze hele week onder de 50 m3/s.

 

De komende weken ivm de vakantie wat kortere berichten; geen analyse, wel zoals gebruikelijk de korte impressie van de weersituatie en de verwachtingen voor de waterstanden.