U bent hier

Waterstanden dalen langzaam verder

Een lange droge periode lijkt er deze zomer niet in te zitten. De afgelopen week viel er minder regen dan in de eerste week van augustus, maar na een paar droge dagen dienen zich vanaf maandag al weer nieuwe regenzones aan. Op de Alpen na wordt er echter niet heel veel regen verwacht, dus blijft de invloed op de rivieren beperkt en zullen de waterstanden voorlopig blijven dalen. In dit waterbericht leest u de verwachting voor Rijn en Maas voor de komende week.

In verband met de vakantieperiode deze week nog geen rubriek Water Inzicht

water van de week

Hogedrukgebieden houden neerslag op afstand, maar het blijft niet droog

De afgelopen week breidde het hogedrukgebied vanaf de Atlantische Oceaan zijn invloed tot over Midden Europa uit en de buiigheid nam in de loop van de week af. In Nederland hielden de buien nog het langst aan, maar in de stroomgebieden van Rijn en Maas viel niet veel regen meer. De toevoer naar de rivieren nam daardoor flink af en de waterstanden zetten een wat langere daling in.

De periode dat er steeds opnieuw lagedrukgebieden over de stroomgebieden naar het oosten trokken lijkt nu toch wel ten einde gekomen. Niet dat lagedrukgebieden geen invloed meer hebben, maar ze liggen nu verder naar het noorden, boven Scandinavië. De komende dagen blijft dat zo en maandag ontstaat er boven de noordelijke Noordzee een actief nieuw lagedrukgebied dat naar Denemarken trekt en in ieder geval in Nederland enkele dagen het weer gaat bepalen. Verder naar het zuiden houdt het hogedrukgebied nog wel stand en op wat buien in de Alpen na, wordt er niet veel neerslag in de stroomgebieden verwacht.

In de tweede helft van de week trekt het actieve lagedrukgebied naar het oosten weg en ontwikkelt zich ten westen van de Britse Eilanden een nieuwe hogedrukgebied, dat later ook naar het oosten gaat trekken. Voordat het zover is kan er zaterdag en zondag nog wel regen vallen in de stroomgebieden. De verwachting van dit moment is dat dat voldoende is voor een kleine stijging van met name de Rijn. Maar als het hogedrukgebied zich wat sneller verplaatst, dan blijft de neerslag in de stroomgebieden beperkt.

Op wat langere termijn is de ontwikkeling van dit nieuwe hogedrukgebied bepalend voor het weer in de stroomgebieden. Het lijkt er nu op dat het wel even stand kan houden en dat zou dan betekenen dat het overwegend droog blijft. 

Samengevat: het weer staat de eerste dagen van de week onder invloed van een actief lagedrukgebied dat vooral in Nederland voor regen en wind gaat zorgen. Verder naar het zuiden blijft het in de stroomgebieden grotendeels droog. Tegen het einde van de week ontstaat er waarschijnlijk een groot hogedrukgebied boven de Britse Eilanden dat voor droog weer kan gaan zorgen in de week daarna. Voor die tijd zou er in het weekend nog wel aardig wat regen kunnen vallen in de stroomgebieden.

Rijn blijft voorlopig dalen naar circa 9 meter bij Lobith

De waterstand bij Lobith is dit weekend weer onder de 10 m gezakt en de afvoer bedraagt nu ca 2.600 m3/s. Dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde, dat in de tweede helft van augustus ongeveer 9 m bedraagt, bij een afvoer van ca 1.800 m3/s. De komende 2 weken blijven de waterstanden van de Rijn nog boven het langjarig gemiddelde, maar de kans is groot dat daar aan het eind van de maand een einde aan komt. Bepalend hiervoor is de invloed van het hogedrukgebied dat later in de week het weer in de stroomgebieden gaat bepalen.

De afgelopen week is er niet veel regen gevallen in het stroomgebied en de afvoeren in alle zijrivieren van de Rijn dalen daarom gestaag. Dat zorgt ervoor dat de waterstand bij Lobith de komende week ook daalt, eerst met zo'n 15 cm per dag daalt, rond het volgend weekend afnemend tot ca 10 en later 5 cm per dag. Regen, die de waterstanden kan beïnvloeden, wordt deze week nog niet verwacht in het stroomgebied en daarom zal de daling ook na het volgend weekend nog doorzetten en de kans is groot dat over een dag of 10 bij Lobith de 9 m wordt bereikt. De afvoer zal dan weer tot onder de 2.000 m3/s zijn gezakt.

Of de daling daarna nog verder doorzet, hangt af van de neerslag die mogelijk volgend weekend in vooral Zuid Duitsland en de Alpen kan vallen. Met name in Zwitserland zou voldoende kunnen vallen om de afvoer in de Bovenrijn weer wat te laten stijgen. Dat water is dan pas rond het einde van de maand bij Lobith. Zoals het er nu naar uit ziet gaat het om een beperkte stijging en zal de dalende trend zich waarschijnlijk ook begin september nog voort zetten.

Maas daalt in de loop van de week naar ca 125 m3/s

De Maasafvoer bij Maastricht bedroeg in het begin van de week nog ruim 200 m3/s, maar is, omdat er weinig regen meer is gevallen in het stroomgebied in de loop van de week gedaald naar ca 150 m3/s. Nog steeds is dat ongeveer het dubbele van het langjarig gemiddelde.

Maandag en dinsdag kan er wel wat regen vallen in de Ardennen, maar op beide dagen gaat het slechts om een paar millimeter en dat is niet voldoende voor een nieuwe stijging. De rest van de week wordt geen regen meer verwacht en de afvoer zal daarom langzaam verder dalen naar ca 125 m3/s aan het eind van de week. Dit zijn dan daggemiddelden, want als gevolg van het onregelmatige beheer van de stuwen in de Waalse Maas schommelt de afvoer in werkelijkheid sterk en varieert gedurende met pieken die soms oplopen tot 400 m3/s en dalen, waarbij de afvoer korte tijd bijna helemaal stil valt.

In het komend weekend kan er ook in de Ardennen regen vallen en de verwachting nu is dat dat voldoende zal zijn voor een beperkte stijging van de afvoer tot tussen de 150 en 200 m3/s. De neerslagverwachting is echter nog vrij onzeker en het is daarom nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Op wat langere termijn is de kans groot dat de dalende lijn van de afvoeren zich wel weer door zal zetten.