U bent hier

woensdag 11 januari 2017

Vrijdagmiddag kans op extreem hoogwater langs de ZW-kust

De komende 3 dagen worden spannende dagen wat het weer betreft. Vandaan staat er langs de kust al enige tijd een stormachtige wind met hoge waterstanden, morgen trekt een klein lage drukgebied over Nederland dat voor een pak sneeuw kan zorgen en vrijdag volgt dan wederom een dag met erg veel wind. Omdat het ook springtij is en de wind uit het noordwesten waait is er langs de kust sprake van springvloed. 

Met name langs de kust van Belgie en het zuidwesten van Nederland kan de waterstand erg hoog stijgen. Er is zelfs een kans dat de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg gesloten zullen moeten worden. In de Nieuwe Waterweg gebeurt dat bij een waterstand van 2,90 m +NAP. De verwachting is nu dat het peil bij Hoek van Holland tot 3,25 m op zou kunnen lopen (zie grafiek hiernaast). Een dergelijke waterstand komt gemiddeld eens in de 25 jaar voor. De hoogste gemeten waterstand was in 1959, toen kwam het bij Hoek van Holland tot 3,85 m +NAP.

Ook voor de Westerschelde en de Oosterschelde worden zeer hoge standen verwacht. Bij Vlissingen kan de waterstand tot boven de 4 m komen, wat ook maar eens in de 25 jaar gebeurt. Rond de Waddenzee worden nog wel hoge standen verwacht, maar minder extreem.

Een slag om de arm is nog wel nodig. Stormsituaties laten zich meer dan 48 uur vantevoren altijd moeilijk voorspellen Zeker ook omdat het weer nog sterk in beweging is, het patroon van lage en hoge drukgebiueden kan dan toch net weer wat anders uitvallen dan nu verwacht.