U bent hier

zaterdag 30 april 2016

De regenval van de afgelopen week heeft niet tot sterke stijgingen in de rivieren geleid. De komende week verloopt vrijwel droog, waardoor de rivieren weer zullen gaan dalen. Door de hoge temperaturen smelt de sneeuw in de Middelgebergten weer weg en zal ook de sneeuw hogerop in de Alpen voor het eerst dit jaar aangesproken worden.

Waterstand Rijn iets boven gemiddelde voor tijd van het jaar

Het weer in Nederland stond de afgelopen week onder invloed van lage drukgebieden die dagenlang in de buurt bleven rondtollen. Dat leverde talrijke buien op en lage temperaturen. Verder naar het zuiden was de invloed van de lage druk beperkter en in het stroomgebied van de Rijn viel wel neerslag, maar nergens voldoende voor een sterke stijging van de waterstanden. 

Dit patroon levert voor Lobith op dat de waterstand al een dag of vijf rond 10 meter schommelt, ca 30 cm boven het langjarig gemiddelde. De komende 5 tot 6 dagen verandert daar weinig in en tot donderdag houden we een stand rond de 10 meter. Vandaag en morgen valt er in het zuiden van Duitsland nog regen en pas als het water daarvan gepasseerd is, dat is over een dag of vijf, zullen de waterstanden weer gaan zakken.  

De rest van de week verloopt dan grotendeels droog met voor het eerst dit jaar hoge temperaturen. De sneeuw die de afgelopen week in de Middelgebergten viel (boven de 500 m lag tot 20 cm en boven de 1000 m zelfs 40 cm), zal dan ook weer snel smelten. Ook in de Alpen wordt het warm en dat betekent dat ook daar de dooigrens flink omhoog zal gaan. Er ligt van de afgelopen winter nog veel sneeuw en ook vorige week is daar nog wat bij gekomen. In de Rijnafvoer zal de smeltende sneeuw geen piek opleveren; het zorgt er alleen voor dat de waterstanden niet snel zullen dalen.

Al met al deze week eerst nog een stand van rond de 10 meter en aan het eind van de week langzaam dalend. 

Afvoer Maas relatief hoog voor de tijd van het jaar

De buien die Nederland in haar greep hielden de afgelopen week, wisten nog wel tot de Ardennen door te dringen. De afvoer van de Maas steeg de afgelopen week bij Borgharen dan ook geleidelijk naar ca 350 m3/s. Dat is ruim boven het langjarig gemiddelde van ca. 200 m3/s.

Stroomafwaarts was de afvoer in de Maas de afgelopen dagen nog wat hoger. Door het natte weer in Nederland voerden de zijbeken die in Nederland in de Maas uitmonden relatief veel water aan. Gewoonlijk valt de afvoer bij Venlo zo'n 50 m3/s hoger uit dan bij Borgharen, maar deze week liep dat op tot 100 m3/s. De waterstand bij Venlo was daardoor ook hoog genoeg om de hoogwatergeul aldaar, op de Blerickse oever ten noorden van de spoorbrug, mee te laten stromen. Vanaf een afvoer van 350 m3/s stroomt deze nevengeul al mee.

De komende 2 dagen zal de nevengeul nog blijven stromen, want de afvoer blijft nog even wat hoger. Vanmorgen ligt er nog enige tijd een regenzone boven de Ardennen, die de afvoer in de Maas nog iets kan laten stijgen. Bij Borgharen verwacht ik echter niet meer dan 500 m3/s. Deze afvoerpiek wordt dan later vandaag bereikt.

De rest van de week verloopt minder nat dan de afgelopen week en de afvoer in de Maas zal dan ook weer gaan dalen, richting 250 m3/s aan het eind van de week.