U bent hier

zondag 14 februari 2016

Rijn bij Lobith daalt weer

De piek in de Rijn is gisteren Lobith gepasseerd bij een stand van 12,95 m. De afvoer bedroeg 5250 m3/s. Dit is een afvoer die gemiddeld 11 dagen per jaar wordt overschreden; het was echter alweer 2,5 jaar geleden dat het voor het laatst gebeurd was, omdat het in de afgelopen 2 winters niet was voorgekomen. De piek beweegt nu in 2 dagen via de Waal en de Nederrijn/Lek en in ca 3 dagen via de IJssel naar zee.

Vandaag is de stand bij Lobith alweer gaan dalen en vooral morgen gaat er flink wat af. Dinsdag zal de stand dan weer in de buurt van de 12 meter komen, waarna er 2 dagen volgen met een vrijwel stabiele waterstand. In Midden Duitsland is gisteren en vandaag regen gevallen en dat zorgt voor een kleine opleving van de waterstanden in de Rijn en haar zijrivieren. Bij Lobith zal de stand niet of nauwelijks stijgen, maar blijft het op woensdag en donderdag bij een stagnerende stand rond 12 meter. 

Bij een waterstand van 12 meter staan alleen de lagere delen van de uiterwaarden nog onder water. De nevengeul van Nijmegen zal vanaf morgen weer stilvallen, omdat het waterpeil dan weer onder de drempel zakt. 

De komende week wordt een vrijwel droge week in het stroomgebied van de Rijn en daarom zal de waterstand bij Lobith aan het eind van de week weer verder gaan dalen naar onder de 12 meter en waarschijnlijk ook naar 11 m of lager.

Maas stijgt vandaag een klein beetje

Vandaag valt er nog wat regen en sneeuw in het stroomgebied van de Maas. Dit zorgt vandaag en morgen voor een kleine opleving van de afvoer bij Borgharen naar ca 850 m3/s. Later morgen zal de afvoer dan weer gaan dalen. Deze daling zet de hele week door, omdat weinig neerslag wordt verwacht. Aan het eind van de week kan de afvoer dan weer bij 500 m3/s uitkomen. 

Effecten Grensmaasproject langs de Maas in Zuid Limburg goed merkbaar

Als we de hoogwatergolf die nu net gepasseerd is in de Maas vergelijken met een bijna even hoge golf van 3 jaar geleden dan is de invloed van het grensmaasproject goed te zien. Tijdens die golf van november 2013, die een iets lagere afvoer had (1150 m3/s), bereikte de waterstand in Borgharen een niveau van 41,95 m. Tijdens de huidige golf was dat 41,7 m. Dus 25 cm lager, terwijl op grond van de afvoer juist een 35 cm hogere stand verwacht zou mogen worden.

Deze ca 60 cm lagere stand is het gevolg van het Grensmaasproject. Dit project bestaat uit een tiental deelprojecten, waarbij de weerden van de Maas enkele meters worden verlaagd en de stroomgeul van de Maas wordt verbnreed. De 3 zuidelijke deelprojecten (Borgharen, Itteren en Aan de Maas) zijn nu gereed en zorgen in het hele traject tussen Geulle aan de Maas en Maastricht al voor een sterke waterstaddaling. Verder stroomafwaarts start de vergraving binnenkort; hier is van een verlaging in de waterstanden nu nog geen sprake. Bij plaatsen zoals Elsloo, Grevenbicht en Maaseik was de stand nu dan ook nog zo'n 35 cm hoger dan tijdens de hoogwatergolf van november 2013.  

Lange termijn

Pas vanaf het komend weekend wordt weer neerslag verwacht. Of dat dan tot een nieuwe hoogwatergolf zal leiden is nu nog niet te zeggen. Een nieuw bericht volgt als er meer zicht is op de ontwikkelingen in het weer en de rivieren; dat zal vrijdag of zaterdag zijn.