Het stroomgebied van de Bovenrijn, Waal en Pannerdensch kanaal, met (binnen de zwarte contour) het Rijnstrangengebied,
Het stroomgebied van de Bovenrijn, Waal en Pannerdensch kanaal, met (binnen de zwarte contour) het Rijnstrangengebied,