Vergelijking verloop van drie hoogwatergolven die bij Maastricht een afvoer hadden van iets meer dan 1700 m3/s, maar onderweg door Limburg en verder sterk van elkaar verschilden
Vergelijking verloop van drie hoogwatergolven die bij Maastricht een afvoer hadden van iets meer dan 1700 m3/s, maar onderweg door Limburg en verder sterk van elkaar verschilden.