Gemiddelde afvoer in het winterhalfjaar in de Maas bij Monsin in het winterhalfjaar; met trendlijn, het 12-jarig gemiddelde en het 30-jarig gemiddelde.
Gemiddelde afvoer in het winterhalfjaar in de Maas bij Monsin in het winterhalfjaar; met trendlijn, het 12-jarig gemiddelde en het 30-jarig gemiddelde.