123 jaar hoogwaterstanden in de Rijn bij Lobith in het winterhalfjaar; met trendlijn, het 12-jarig gemiddelde en het 30-jarig gemiddelde
123 jaar hoogwaterstanden in de Rijn bij Lobith in het winterhalfjaar; met trendlijn, het 12-jarig gemiddelde en het 30-jarig gemiddelde