Laagste Maasafvoer (bij Monsin) van ieder kalenderjaar vanaf 1911, met trendlijn en het lopend 30-jarig gemiddelde. Links de 20 jaren met de hoogste laagste afvoer.
Laagste Maasafvoer (bij Monsin) van ieder kalenderjaar vanaf 1911, met trendlijn en het lopend 30-jarig gemiddelde. Links de 20 jaren met de hoogste laagste afvoer.