Gemiddelde maandafvoer van de Maas voor dit jaar (blauwe kolommen) in vergelijking met het langjarig gemiddelde (rode lijn)
Gemiddelde maandafvoer van de Maas voor dit jaar (blauwe kolommen) in vergelijking met het langjarig gemiddelde (rode lijn)