Verloop van de waterstand bij Borgharen (vertikale as) in relatie tot de rivierafvoer (horizontale as) gedurende 4 perioden (1960, 1995, 2010 en 2023).
Verloop van de waterstand bij Borgharen (vertikale as) in relatie tot de rivierafvoer (horizontale as) gedurende 4 perioden (1960, 1995, 2010 en 2023).