Per periode van 25 jaar is de laagste gemiddelde Rijnafvoer weergegeven (blauw) en het gemiddelde van de 5 jaren met het laagste gemiddelde (oranje).
Per periode van 25 jaar is de laagste gemiddelde Rijnafvoer weergegeven (blauw) en het gemiddelde van de 5 jaren met het laagste gemiddelde (oranje).