Verschil in waterstand tussen de betrekkingslijnen opgesteld in 2011, voorafgaand aan veel rivierverruimende maatregelen, en de recente betrekkingslijnen uit 2023. In oranje het verschil bij een afvoer van 1.750 m3/s, in blauw bij 3.000 m3/s.
Verschil in waterstand tussen de betrekkingslijnen opgesteld in 2011, voorafgaand aan veel rivierverruimende maatregelen, en de recente betrekkingslijnen uit 2023. In oranje het verschil bij een afvoer van 1.750 m3/s, in blauw bij 3.000 m3/s.