U bent hier

Overzichten, bijzondere gebeurtenissen en extremen

De waterpeilen in onze rivieren varieren van dag tot dag en in de loop van het jaar is er een verloop in te herkennen: met hoge afvoeren in de winter en dan soms ook een hoogwater en weinig water in de nazomer en de herfst. Bijna ieder jaar doen zich in dit verloop bijzondere gebeurtenissen voor: grote hoogwatergolven of juist zeer lage waterstanden.In dit deel van de website sta ik stil bij die bijzondere gebeurtenissen en extremen en probeer ik te achterhalen waar ze door zijn veroorzaakt.

Door de veranderingen die zich momenteel voordoen in ons klimaat zijn de ogen extra op de rivieren gericht. We verwachten dat de waterstanden deze eeuw in de winter flink zullen gaan stijgen en in de zomer lager zullen zijn. In deze pagina zal ik daarom ook aandacht besteden aan deze fenomenen en op zoek gaan naar aanwijzingen of er in de rivierafvoeren al iets te merken is van de veranderingen die het klimaat doormaakt, of misschien wel niet.