Aantal hoogwaters met een afvoer van respectievelijk > 6500 m3/s en 8000 m3/s per decennium sinds 1901 t/m 2020
Aantal hoogwaters met een afvoer van respectievelijk > 6500 m3/s en 8000 m3/s per decennium sinds 1901 t/m 2020