U bent hier

over mij

In mijn dagelijkse werk hou ik me bezig met natuurontwikkeling langs de Nederlandse rivieren en beken en langs de kust. Een van de bijzondere kwaliteiten van deze gebieden zijn de veranderende waterpeilen. Hoog- en laagwater wisselen elkaar af en dat is cruciaal voor de natuurlijke dynamiek van deze gebieden. Planten en dieren die er leven, zijn afhankelijk van deze ritmiek in het water. Voor de meeste mensen is het vooral interessant; als het hoogwater is langs de rivieren of de kust, trekken we er graag op uit om van het schouwspel te gaan genieten. Het zijn de momenten dat er wat te beleven is. Ook zijn er mensen voor wie de waterstanden gevolgen hebben voor hun wonen of werken. 

Als weeramateur was ik al sinds mijn vroege jeugd actief in het bestuderen van het weer en het bijhouden van weergegevens. Sinds de hoogwatergolven van 1993 en 1995 langs de Rijn en de Maas kwam daar de interesse voor de waterstanden bij. Vooral de interactie tussen de neerslaghoeveelheden en de waterstanden interesseert mij. In 20 jaar tijd heb ik een uitgebreid archief opgebouwd van de hoogwatergolven die er in de Nederlandse rivieren zijn geweest.

Als zich een hoogwater in de rivieren ontwikkelt, vergelijk ik de actuele situatie met het verleden en probeer zo een verwachting op te stellen. Daarbij maak ik gebruik van waterstandsgegevens vanuit het buitenland. Daarmee is het mogelijk om voor de Maas en de Rijn tot resp. 2 en 4 dagen vooruit een verwachting op te stellen. Door ook gebruik te maken van gegevens over de gevallen hoeveelheid neerslag in het stroomgebied, aangevuld met neerslagverwachtingen, is het mogelijk deze periode nog met enkele dagen te verlengen. Hoe verder vooruit hoe groter uiteraard de kans op afwijkingen. 

Sinds enkele decennia is de temperatuur op aarde flink gaan stijgen. Het klimaat warmt op en in Noordwest Europa is de temperatuur sinds midden vorige eeuw al meer dan 1,5 graad gestegen. Het is de verwachting dat deze hogere temperaturen ook invloed hebben op de neerslag; er verdampt immers meer water vanuit de Oceanen en dat zal voor een deel ook op het land uitregenen en daarmee de waterstanden in de rivieren beïnvloeden. Tegelijkertijd worden 's zomers ook langere droge perioden verwacht. In mijn waterberichten zal ik proberen de actuele gebeurtenissen langs de rivieren ook in het perspectief van klimaatverandering te plaatsen.

Via deze website hoop ik mijn passie voor het water met u te kunnen delen.

Alphons van Winden