aantal dagen met afvoer boven 7.250 m3/s
aantal dagen met afvoer boven 7.250 m3/s