Het verloop van de Rijnafvoer bij Lobith (blauwe lijn) en het in het water opgeloste zout (rode lijn)
Het verloop van de Rijnafvoer bij Lobith (blauwe lijn) en het in het water opgeloste zout (rode lijn)