Verloop zoutgehalte IJsselmeer (rode lijn) in relatie tot de Rijnafvoer bij Lobith (blauwe lijn)
Verloop zoutgehalte IJsselmeer (rode lijn) in relatie tot de Rijnafvoer bij Lobith (blauwe lijn)