Kaart van het Benedenrivierengebied met daarin aangegeven de route waarlangs het rivierwater wordt geleid. In de NIeuwe Water dringt zout zeewater op.
Kaart van het Benedenrivierengebied met daarin aangegeven de route waarlangs het rivierwater wordt geleid. In de NIeuwe Water dringt zout zeewater op.