Schematische doorsnede door het zomer- en winterbed van de Rijntakken, met (boven) de situatie rond 1900 en (onder) de huidige situatie. De bodemdaling zorgt ervoor dat de afvoeren waarbij de rivier buiten zijn oevers treedt steeds hoger worden.
Schematische doorsnede door het zomer- en winterbed van de Rijntakken, met (boven) de situatie rond 1900 en (onder) de huidige situatie. De bodemdaling zorgt ervoor dat de afvoeren waarbij de rivier buiten zijn oevers treedt steeds hoger worden.