Verloop van het zoutgehalte (blauwe lijn) op het meetpunt Brienenoord langs de Nieuwe Maas. De rode lijn is het zoutgehalte van het Rijnwater zelf en de zwarte lijn geeft de Rijnafvoer weer in m3/s.
Verloop van het zoutgehalte (blauwe lijn) op het meetpunt Brienenoord langs de Nieuwe Maas. De rode lijn is het zoutgehalte van het Rijnwater zelf en de zwarte lijn geeft de Rijnafvoer weer in m3/s.