Stroomgebied van het Geuldal met deelstroomgebieden en in blauw het beeksysteem van de Geul en haar zijbeken. De plaatsen waar de de afvoer is gemeten zijn in rood aangegeven.
Stroomgebied van het Geuldal met deelstroomgebieden en in blauw het beeksysteem van de Geul en haar zijbeken. De plaatsen waar de de afvoer is gemeten zijn in rood aangegeven.