Figuur 1. Maanden met een lage, zeer lage of extreem lage gemiddelde Rijnafvoer (gemeten bij Lobith)
Figuur 1. Maanden met een lage, zeer lage of extreem lage gemiddelde Rijnafvoer (gemeten bij Lobith)