Gemiddeld peil van het IJsselmeer (boven) en de afvoer in IJssel en Vecht (onder) voor de periode tussen 1 jan 2020 en 22 maart 2020
Gemiddeld peil van het IJsselmeer (boven) en de afvoer in IJssel en Vecht (onder) voor de periode tussen 1 jan 2020 en 22 maart 2020