Verloop grondwaterstand (blauwe lijn) van een meetpunt in de Achterhoek van okt '18 t/m feb '21. De blauwe zone is het bereik waar de stand zich 25 tot 95% van de tijd binnen bevindt. De grijze zone zijn hoogste en laagste waarden uit de laatste 20 jaar.
Verloop grondwaterstand (blauwe lijn) van een meetpunt in de Achterhoek van okt '18 t/m feb '21. De blauwe zone is het bereik waar de stand zich 25 tot 95% van de tijd binnen bevindt. De grijze zone zijn hoogste en laagste waarden uit de laatste 20 jaar.