Zoutgehalte bij het 2e meetpunt, ca 3 km binnengaats
Zoutgehalte bij het 2e meetpunt, ca 3 km binnengaats