113 jaar hoogwaterstanden in de Maas bij Monsin in het winterhalfjaar; met trendlijn, het 12-jarig gemiddelde en het 30-jarig gemiddelde
113 jaar hoogwaterstanden in de Maas bij Monsin in het winterhalfjaar; met trendlijn, het 12-jarig gemiddelde en het 30-jarig gemiddelde