Herkomst van het water in de afvoergolven van eind december. De beide blauwe kleuren verwijzen naar de beide neerslagperioden. Het groene vlak is het deel afkomstig uit de Franse Maas en het grijze vlak de afvoer afkomstig van eerdere regenval.
Herkomst van het water in de afvoergolven van eind december. De beide blauwe kleuren verwijzen naar de beide neerslagperioden. Het groene vlak is het deel afkomstig uit de Franse Maas en het grijze vlak de afvoer afkomstig van eerdere regenval.