Jaarverloop van de Rijnafvoer tot nu toe in vergelijking tot enkele andere jaren met lage afvoeren in het voorjaar.
Jaarverloop van de Rijnafvoer tot nu toe in vergelijking tot enkele andere jaren met lage afvoeren in het voorjaar.