Verloop van het zoutgehalte (blauwe lijn) op het meetpunt Kier 2 in het Haringvliet. De rode lijn is het zoutgehalte van het Rijnwater zelf en de zwarte lijn geeft de Rijnafvoer weer in m3/s.
Verloop van het zoutgehalte (blauwe lijn) op het meetpunt Kier 2 in het Haringvliet. De rode lijn is het zoutgehalte van het Rijnwater zelf en de zwarte lijn geeft de Rijnafvoer weer in m3/s.