Alle jaren met gedurende het jaar een afvoer < 1100 m3/s
Alle jaren met gedurende het jaar een afvoer < 1100 m3/s