Verloop neerslagtekort zomerhalfjaar 2020 in beheergebied watersch. In deze grafiek is een extra lijn afgebeeld die het verloop vanaf 1 juni aangeeft, in de situatie als april en mei ongeveer normaal waren verlopen (bron WRIJ, met bewerking).
Verloop neerslagtekort zomerhalfjaar 2020 in beheergebied watersch. In deze grafiek is een extra lijn afgebeeld die het verloop vanaf 1 juni aangeeft, in de situatie als april en mei ongeveer normaal waren verlopen (bron WRIJ, met bewerking).