Jaarlijks verdampingsoverschot of tekort voor de 3 zomermaanden samen in De Bilt vanaf het begin van de metingen in 1957 met trendlijn (bron gegevens KNMI).
Jaarlijks verdampingsoverschot of tekort voor de 3 zomermaanden samen in De Bilt vanaf het begin van de metingen in 1957 met trendlijn (bron gegevens KNMI).