Percentage toe- of afname van de afvoerklassen uit de periode 2011-2020 tov de normaal over 1901-2020