De gemiddelde januari-afvoer van de Rijn sinds 1901 en het 11-jarig gemiddelde (rode lijn)
De gemiddelde januari-afvoer van de Rijn sinds 1901 en het 11-jarig gemiddelde (rode lijn)