aantal dagen per jaar met Rijnafvoer < 1.250 m3/s
aantal dagen per jaar met Rijnafvoer < 1.250 m3/s