Waterverdeling volgens het Maasafvoerverdrag, waarmee  bij lage rivierafvoeren het water evenwichtig over V laanderen en Nederland wordt verdeeld.
Waterverdeling volgens het Maasafvoerverdrag, waarmee bij lage rivierafvoeren het water evenwichtig over Vlaanderen en Nederland wordt verdeeld.