Opbouw van het neerslagoverschot gedurende het winterhalfjaar voor 3 KNMI-meetstations. 
Opbouw van het neerslagoverschot gedurende het winterhalfjaar voor 3 KNMI-meetstations.