Opbouw van het neerslagtekort in het zomerhalfjaar (links) en het neerslagoverschot in het winterhalfjaar (rechts) voor 1980 en 2020.
Opbouw van het neerslagtekort in het zomerhalfjaar (links) en het neerslagoverschot in het winterhalfjaar (rechts) voor 1980 en 2020.